Kto może otrzymać zasiłek chorobowy?

Autor:
Data publikacji:
Kategoria:
Potrzebujesz ok. 4 min. aby przeczytać ten wpis
Kto może otrzymać zasiłek chorobowy?

Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść artykułu i osobiste poglądy autora.

Każdy z nas słyszał, bądź korzystał ze świadczenia, jakim jest zasiłek chorobowy. Nikomu rzecz jasna nie życzymy, by musiał z tej zapomogi korzystać, jednak warto wiedzieć na czym polega cała ta procedura. Czym jest zasiłek, komu przysługuje, ile wynosi i na jakich zasadach jest przyznawany? Przeczytaj poniższy artykuł, by poznać odpowiedzi na te i inne pytania.

Zasiłek chorobowy – czym właściwie jest?

Zacznijmy od wyjaśnienia kluczowego pojęcia. Jest to rodzaj świadczenia pieniężnego, do którego prawo mają tylko i wyłącznie osoby objęte ubezpieczeniem chorobowym w ZUS. Może być ono zarówno obowiązkowe, jak i dobrowolne oraz wypadkowe. Świadczenie przysługuje w wypadku, w którym z powodu choroby, bądź nieszczęśliwego incydentu dana osoba stała się czasowo niezdolna do pracy. Pozyskanie i złożenie odpowiednich dokumentów nie jest skomplikowane i czasochłonne, dlatego też wypłata zasilku chorobowego przez ZUS następuje nie później niż w ciągu 30 dni od daty ich złożenia. 

Jakie warunki trzeba spełnić?

Oczywistym jest, że aby móc pobierać świadczenie powinniśmy spełniać określone procedury. Poza posiadaniem ubezpieczenia chorobowego, musimy posiadać zwolnienie lekarskie potwierdzające orzeczenie o niezdolności do pracy. Druk ten może być wydany zarówno w formie dokumentu elektronicznego (e-ZLA), jego wydruku bądź formularza wydrukowanego z systemu teleinformatycznego. Ostatnia opcja jest to tzw. zwolnienie lekarskie w trybie alternatywnym. ZUS upoważnia do wystawiania zaświadczeń o niezdolności do pracy nie tylko z powodu choroby, pobytu w szpitalu czy innym zakładzie leczniczym, ale również w wypadku konieczności osobistego sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny. Zwolnienie możemy również uzyskać przebywając poza granicami kraju. Wówczas powinniśmy przedłożyć przetłumaczone na język polski zaświadczenie od zagranicznego medyka lub zakładu leczniczego, w którym przebywaliśmy. Druk ten musi zawierać nazwę instytucji bądź godność lekarza, datę wystawienia oraz podpis. Obowiązkowo należy również umieścić na nim początkową i końcową datę niezdolności do  wykonywania pracy. Jeśli nie chcemy, by kwota świadczenia została obniżona o 25%, musimy pamiętać o tym, by dokument został złożony do ZUS w terminie 7 dni od jego wystawienia. Lekarze mają obowiązek dostarczyć go na elektroniczną skrzynkę podawczą ZUS. Zatem nie jest to obowiązkiem pracownika ubiegającego się o zasiłek. Nie musi on już także dostarczać L-4 w formie papierowej do swojego pracodawcy, ponieważ wszystkie te czynności odbywają się poza jego udziałem, w obrębie specjalnego systemu teleinformacyjnego.

Więcej szczegółowych informacji na ten temat możesz zdobyć zasięgając porady w kancelarii prawnej (https://smadwokaci.pl/obszary-praktyki/prawo-pracy/).

Ile trwa okres zasiłkowy i ile pieniędzy możemy dostać?

Okres zasiłku chorobowego wynosi nie dłużej niż 182 lub 270 dni. Druga opcja jest możliwa tylko, gdy powodem niezdolności do pracy jest gruźlica lub przypada ona w czasie trwania ciąży. W razie powstania po przerwie niezdolności do pracy spowodowanej innym schorzeniem powstaje prawo do kolejnego, nowego okresu zasiłkowego. Warto zaznaczyć, że do okresu obowiązywania świadczenia wliczamy czas orzeczonej niezdolności do pracy, za który wypłacono wynagrodzenie chorobowe i zasiłek chorobowy oraz okresy, w których nie mamy prawa do tych świadczeń. Zapomoga w skali miesiąca jest naliczana w zależności od kilku wytycznych i kształtuje się w kilku wariantach. 100% podstawy wymiaru otrzymamy tylko gdy niezdolność do pracy przypada na okres ciąży, albo powstała podczas nieszczęśliwego wypadku mającego miejsce w trakcie drogi do pracy lub z pracy. Wszystkie pieniądze otrzymamy również w sytuacji, w której niezdatność do pracy jest skutkiem poddania się obowiązkowym badaniom lekarskim w przypadku dawców komórek, narządów czy tkanek. Najczęściej wypłaca się jednak 80% podstawy wymiaru. Natomiast za pobyt w szpitalu otrzymamy już tylko 70% całkowitego wynagrodzenia. Zdajemy sobie sprawę, że nie jest to temat przyjemny i nikt z nas nie chciałby doświadczyć tego rodzaju sytuacji, jednak uważamy, że warto znać swoje prawa. Zachęcamy więc do zapoznania się ze szczegółami dotyczącymi całej, opisanej procedury. 

Fot.: materiał prasowy Klienta.

Udostępnij:

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*