Kredyt a pożyczka – ważne różnice

Autor:
Data publikacji:
Kategoria:
Potrzebujesz ok. 3 min. aby przeczytać ten wpis
Kredyt a pożyczka – ważne różnice

Wiele osób błędnie używa naprzemiennie nazw kredytu i pożyczki. Są to dwa różne produkty finansowe. Jakie są najważniejsze różnice między nimi?

Czym jest kredyt?

Kredyt jest zobowiązaniem pieniężnym udzielanym przez bank lub SKOK na wniosek kredytobiorcy. Zgodnie z prawem bankowym art. 69 kredytodawca pożycza kredytobiorcy oznaczoną sumę pieniędzy na określony w umowie cel.

Kredytobiorca zobowiązuje się do korzystania z kredytu zgodnie z warunkami określonymi w umowie, czyli zwrotu kredytu wraz z odsetkami w comiesięcznych ratach określonych w umowie oraz do zapłaty prowizji za udzielenie kredytu.

W pisemnej umowie kredytowej powinny zostać zawarte takie informacje jak:

 • strony umowy,
 • kwota i waluta kredytu,
 • cel kredytu,
 • zasady i terminy spłat,
 • wysokość oprocentowania,
 • sposób zabezpieczenia spłaty (np. przy kredycie hipotecznym),
 • całkowity koszt kredytu.

Bank udziela kredytu tylko tym osobom, które mają zdolność kredytową i pozytywną historię w BIK.

Czym jest pożyczka?

Definicja pożyczki określona jest w Kodeksie cywilnym art. 720. Pożyczkodawca zobowiązuje się przenieść na pożyczkobiorcę własność określonej ilości pieniędzy lub rzeczy określonych co do gatunku np. worek zboża.

Pożyczkobiorca na mocy umowy pożyczki zobowiązuje się do oddania w określonym terminie określonej sumy pieniędzy lub rzeczy co do gatunku. Pożyczka może być oprocentowana lub nie (wszystko zależy od treści umowy pożyczki).

Zgodnie z Kodeksem cywilnym:

 • umowa może być zawierana przez dowolne podmioty – osoby prywatne i firmy,
 • przedmiotem pożyczki nie muszą być pieniądze,
 • na kwoty do 1000 zł umowa pożyczki może być ustna,
 • umowa pożyczki może zawierać dowolne ustalenia,
 • pożyczka nie musi być odpłatna.

Jakie są różnice między kredytem a pożyczką?

Kredyt i pożyczka różnią się między sobą:

 • regulacjami prawnymi – umowa pożyczki uregulowana jest przez Kodeks cywilny. Umowę kredytową regulują przepisy prawa bankowego;
 • strony i przedmiot umowy – kredyt udzielany jest tylko przez banki i SKOK-i. Umowa pożyczki jest zawierana przez dwie dowolne strony;
 • koszt – prowizja jest naliczana za udzielenie kredytu. Odsetki i opłaty są zabezpieczeniem kredytu. Pożyczka może być zupełnie za darmo;
 • cel – bank udzielając kredytu, ma prawo wiedzieć, na jaki cel są przeznaczone środki. Jeśli pieniądze zostaną wydane niezgodnie z przeznaczeniem, to bank ma prawo żądać natychmiastowego zwrotu kredytu. Pieniądze z pożyczki są własnością pożyczkobiorcy, dlatego może je wydać na dowolny cel;
 • czas trwania procedur – pożyczkę można otrzymać już w kilka chwil. W przypadku kredytów procedury mogą trwać nawet kilka tygodni;
 • tryb spłaty – spłata kredytu odbywa się w ratach. Spłata pożyczki najczęściej jest jednorazowa;
 • forma umowy – umowa kredytowa ma zawsze formę pisemną. Umowa pożyczki może być ustna (kwota do 1000 zł).

Czy różnice mają znaczenie dla klienta?

Różnice między pożyczką a kredytem mają znaczenie dla klienta. Pożyczka jest bardziej dostępna i ma elastyczną formę. Może ją otrzymać każdy – wiele firm pożyczkowych nie sprawdza pożyczkobiorcy w bazach BIK. Pożyczkę można wydać na dowolny cel.

Kredyt jest formą finansowania udzielaną tylko przez banki i SKOK-i. Są określone przez regulacje prawne. Jest to bezpieczniejszy rodzaj umów.

Kredyty są korzystniej oprocentowane niż pożyczki. W niektórych firmach pożyczkowych można otrzymać pierwszą pożyczkę za darmo.

Zdjęcie główne: pexels.com/Andrea Piacquadio

Udostępnij:

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

*