Przed młodymi firmami stoi wielka szansa. Młodzi przedsiębiorcy mają możliwość skorzystania z budżetu, który przygotowała dla nich Unia. Budżet projektu został zwiększony i wynosi obecnie aż 390 mln zł. 

Przychodzimy z dobrą wiadomością dla młodych przedsiębiorców, którzy mają więcej czasu na przygotowanie i złożenie wniosków jeżeli chcą ubiegać się o wsparcie z funduszy unijnych. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości wydłużyła termin naboru wniosków w konkursie „Rozwój start-upów w Polsce Wschodniej” do 30 grudnia 2021 r. Agencja również poinformowała, że zwiększyła budżet projektu i ma do rozdysponowania wśród wnioskujących o wsparcie z funduszy Unii Europejskiej aż 390 mln zł. Dzięki temu więcej przedsiębiorców może liczyć na dofinansowanie.

Jest to wielka szansa dla małych firm. Dzięki zwiększeniu budżetu programu i wydłużeniu terminu na składanie wniosków jeszcze więcej innowacyjnych pomysłów ma szansę na realizację. Przedsiębiorcy ze Wschodniej Polski mają doskonałe warunki, aby przemyśleć odpowiednio swój biznes i systematycznie zwiększać sprzedaż.

Źródło: Obraz Myriams-Fotos z Pixabay 

Dla wnioskujących, biorących udział w konkursie przewidziane jest nawet 1 mln zł na pokrycie kosztów swojego przedsięwzięcia, muszą jednak dysponować wkładem własnym na sfinansowanie przynajmniej 15 proc. wydatków kwalifikowalnych projektu.

Na co przeznaczyć wygraną?

Zwycięskie zespoły będą mogły przeznaczyć wygraną m.in. na zakup usług doradczych i eksperckich związanych z rozwijaniem modelu biznesowego, pokrycie kosztów wynagrodzenia personelu, nabycie środków trwałych, surowców, materiałów lub wartości niematerialnych i prawnych. Środki uzyskane z PARP również posłużyć start-upom na organizację i przeprowadzenie działań służących zagranicznej ekspansji rynkowej.

Jak ubiegać się o dofinansowanie?

Aby wystartować w konkursie start-upy muszą wcześniej zakończyć z sukcesem inkubację w ramach jednej z sześciu „Platform startowych”.

Młode spółki podczas okresu inkubacji mogą opracować i rynkowo zweryfikować własny model biznesowy oraz przygotować wstępną wersję produktu. W ten sposób przygotowane start-upy walczą o dotacje PARP, prezentując swoje pomysły przed panelami ekspertów.

Dotychczas inkubacje oferowane przez Platformy zakończyło ponad 400 spółek. Spośród nich już 90 uzyskało dotację PARP na dalszy rozwój swojego przedsięwzięcia.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *