UODO otrzymał liczne sygnały odnośnie żądań przedstawiania kopii dowodów osobistych przez portal Vinted. Do litewskiego organu nadzorczego skierowano wniosek w sprawie Vinted. 

Operatorem platformy i aplikacji Vinted jest Vinted UAM z siedzibą na Litwie. W ramach mechanizmu współpracy UODO w dniu 24.03.2021 r. wystąpił z wnioskiem w trybie art. 61 RODO do litewskiego organu nadzorczego, domagając się wszczęcia postępowania z urzędu lub przeprowadzenia kontroli w firmie Vinted UAB celem dostosowania operacji przetwarzania do przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

We wniosku o wzajemną pomoc UODO wskazuje m.in. na obowiązek ustalenia podstawy prawnej przetwarzania danych osobowych przez operatora platformy i aplikacji Vinted. UODO zaznacza też konieczność zbadania zakresu i rodzaju przetwarzanych danych osobowych oraz zbadania sposobu i celu ich zbierania i udostępniania. Wniosek mówi również o konieczności zweryfikowania, czy administrator wdrożył właściwe środki techniczne i organizacyjne do zapewnienia odpowiedniego stopnia ochrony danych.

Źródło: uodo.gov.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *